Sok más eljárással egyetemben a fülkorrekciós technikák kifejlesztése is az ókori indiai orvos nevéhez, Sushrutához fűződik. Társaival együtt arra vállalkozott, hogy megcsonkított emberek száját, orrát és fülét helyreállítsa. Az új fülek kialakítása egyértelműen esztétikai szempontok szerint történt.

Johann Friedrich Dieffenbach, német sebész volt az első, aki elálló fülű páciensekkel kezdett foglalkozni. A doktor már a 19. század első felében a maihoz hasonló kozmetikai műtéti eljárást dolgozott ki az elálló fülek orvoslására. Alapjában véve a beavatkozás lényege nem változott sokat napjainkig. A porcból kimetszette azt a többletet, ami magukat az elálló füleket eredményezte, majd pedig visszaillesztette a már nem elálló fülkagylókat.

1920-ban Harold D. Gillies, londoni orvos a beteg saját testéből vett porcdarabot felhasználva rekonstruálta annak fülkagylóját.

Majd 1964-ben, az amerikai Radford C. Tanzer további kísérleteket tett az autológ porcszövettel történő fülkorrekció tökéletesítésére. Tanzer a microtia nevű születési rendellenességet kívánta orvosolni. A betegségben szenvedők szélsőségesen kis fülekkel jönnek a világra. A doktor azért kísérletezett a porcszövettel, mert ez a szövet igen életképesnek bizonyult, nem volt hajlamos méretvesztésre és állagvesztésre.

A plasztikai sebészet rohamos fejlődésnek indult, ami alól természetesen a fülkorrekciós terület sem volt kivétel. Mára már az elálló fül korrekciójának 170 különböző módját különböztetik meg. Ezeket alapvetően három csoportba sorolja az orvostudomány. Az első csoportba azok a beavatkozások tartoznak, melyek során nem nyúlnak a fülkagyló porcához, csupán a koponyához mérten módosítanak annak elhelyezkedésén, a koponyával bezárt szögén. A második típusba azok tartoznak, melyek során úgy alakítják ki a kedvező formát, méretet és szöget, hogy kimetszik azt a „felesleges” részt a fülkagyló porcából, ami miatt a fülek elállóak, és így érik el a kívánt eredményt. A harmadik halmazba pedig azok a műtétek sorolhatók, ahol több darabot távolítanak el a fülporcból, hogy a fülkagyló megfelelően simuljon a koponyára.Mára a fülplasztikai műtét rutin beavatkozásnak számít.

Kapcsolatfelvétel
Név:
E-mail:
Telefon:
Hírlevél