Ugyan soha senki sem készített felmérést arról, hogy az idők során hogyan változott a ptosis-os vagyis megereszkedett mellű hölgyek száma életkor szerint, de annyi bizonyos, hogy míg 1992-ben az Egyesült Államokban kevesebb mint 8000 mellfelvarrást végeztek, addig 2007-re már 126.178 ilyen jellegű műtétet hajtottak végre.

Egy bizonyos Regnault kidolgozott egy rendszert, mely arra alkalmas, hogy a plasztikai sebészek érdemben osztályozhassák a melleket ereszkedettségük mértéke illetve azok anatómiai arányai szerint. A szisztémát sokan módosították, de alapvető változtatásokat nem végeztek rajta. A mellfelvarrás műtétek előtt az egész világon ezt a skálát használják mind a mai napig a kozmetikai sebészetben.

A mellfelvarrás operációk többsége esztétikai beavatkozás, azonban előfordulnak helyreállító jellegű műtétek is. Ezekre az operációkra főleg implantátum eltávolítás után kerül sor.

Az első írásos emlék, mely említést tesz a mellfelvarrásról, mint műtéti eljárásról, az időszámítás szerinti 7. századból való. Egy bizonyos Paulos von Aigina, bizánci orvos tollából. Egészen a 19. századig az orvosi szakma nem foglalkozott mellfelvarrás műtétekkel vagy azok tökéletesítésével. Az első előrelépést a területen az jelentette, hogy elkezdtek finomítani a beavatkozás menetén, továbbá felismerték a beavatkozás előtti terv, illetve sorrend kidolgozásának fontosságát. Vagyis azt, hogy ahhoz, hogy megfelelő végeredményt érjenek el, megfelelően elő kell készíteni a műtétet.

Ezen új irányelv legnevesebb alakja a Magyarországon, vagyis a Monarchiában született, de a ’20-as években Amerikába kivándorolt Gustave Aufricht volt, aki egy saját maga által, már az Egyesült Államokban kifejlesztett geometriai rendszer segítségével tervezte meg a rá váró mellfelvarrás műtétek menetét. Így a műtéti úton kialakítandó mellformát már az operáció előtt felvázolta. Az operációt pedig a tervben leírt pontok szerint végezte el. A műtét előtti felkészülés és felkészültség ilyen formája óriási léptékben növelte a beavatkozás sikerét, üdvös kimenetelét. Természetesen, ennek hatására a szépülni vágyó páciensek is nagyobb bizalommal és egyre nagyobb számban fordultak a plasztikai sebészekhez. Az Aufricht által kidolgozott geometriai rendszert kisebb nagyobb változtatásokkal egészen az ezredfordulóig használták a mellfelvarrás műtétek megtervezésére.

Lényeges változtatást a műtéti eljárásban az amerikai Elizabeth Hall-Findlay eszközölt. A doktornő azonban nem a felkészülés módján, hanem az operáció gyakorlati részén módosított, tovább tökéletesítve így a mellfelvarrás technikáját. Ma a mellfelvarrás műtétek szépülni vágyó hölgyek ezreinek segítenek visszanyerni önbizalmukat.

Kapcsolatfelvétel
Név:
E-mail:
Telefon:
Hírlevél